Aloite kouluruokailun kehittämisestä Kaarinassa

Teimme seuraavan valtuustoaloitteen syksyllä 2018. Odottelemme yhä mielenkiinnolla, että kaupunki tarttuu haasteseen.

Kaarinasta koulu- ja laitosruokailun kärkikaupunki
Kaarinan kaupungin koululaisten keskuudessa monet eivät nauti kouluruokaa päivittäin. Asian parantamiseksi on ehdotettu ravitsemusterapeutin palkkaamista.
Keskiryhmä ja allekirjoittaneet esittävät, että Kaarinan kaupunki asettaa tavoitteekseen tarjota esimerkillistä koulu- ja laitosruokaa siten, että varsinkin yläkoulussa olisi joka päivä tarjolla myös kasvisvaihtoehto ja ruuan materiaalikuluihin panostetaan entistä enemmän ruokapalveluiden ehdotukset huomioiden.
Tämän lisäksi tulee järjestää säännöllisesti lähiruokapäiviä, joissa tarjotaan Kaarinassa tuotettua ruokaa esim. ruuantuottajien reseptivinkkien pohjalta. Mahdollisuus vierailevien
keittiömestareiden/kokkien käyttöön on selvitettävä.
Lisäksi on mietittävä keinoja, joilla yläkoulun ja lukion oppilaat osallistuisivat ruokalistan
suunnitteluun ja ruokailutyytyväisyyden seurantaan.
Kaarinassa 12.11.2018