Tavoitteita valtuustokaudelle 2021-25

Pidetään koko Kaarina mukana!

Pidetään lapset ja nuoret mukana!

 • koulutus on Kaarinan kilpailuvaltti
 • panostetaan puhtaaseen sisäilmaan
 • koulun ja päivähoidon resurssit takaisin hyvälle tasolle
 • nuorten harrastuksille enemmän tukea
 • parempaa tukea perheille – ajoissa

Pidetään sairaat ja ikääntyvät mukana!

 • nopea hoitoonpääsy turvataan myös sote-muutosten keskellä
 • kohdellaan ikäihmisiä kunniakansalaisina
 • lähimmäistä ei jätetä – mieluummin ruokakasseja tarvitsijoille kuin matkoja virkamiehille ja lautakunnille

Inhimillisempi ote kaavoitukseen

 • järkevää kaavoitusta luontoarvot huomioiden
 • valtuuston otettava jämäkämpi ote kaavoitukseen
 • Kaarina kasvaa mutta ei millä hinnalla hyvänsä – asukkaiden viihtyvyys etusijalle
 • Rauhalinnan kaavoituksessa huomioidaan maisemat ja miljööt

Inhimillisempi ote päätöksentekoon

 • kaupunkilaisen paras eturyhmien tavoitteiden edelle
 • päätösten vaikutukset ihmisiin arvioitava paremmin
 • yrittäjäystävällistä ilmapiiriä kehitetään edelleen
 • Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Kaarina

 • Ihmisen, luonnon ja talouden tasapaino