Aluevaalit 2022

Miksi lähdit ehdokkaaksi näihin vaaleihin?

Koen, että minulle on kertynyt sotealan kokemusta ja tuntemusta kuntatasolta ja haluan antaa sen kaiken yhteiseen käyttöön.

Et työskentele sotealalla. Miten luulet sen vaikuttavan toimintaasi, mikäli pääset aluevaltuustoon?

On mielestäni hyvä, että soteasioiden päättäjinä on ihmisiä mahdollisimman erilaisista taustoista. Tärkein eturyhmäni on asiakkaat ja potilaat. Minusta ei saa tekemälläkään vaikkapa suurten terveysyritysten tai toisaalta ammattijärjestöjen soteasiamiestä. Kaikkia osapuolia tietysti kuunnellaan.

Mitkä sosiaali- ja terveysalan alueet tunnet erityisesti omiksesi?

Opettajan työssä teen jatkuvaa yhteistyötä eri sotealan ammattilaisten kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat minulle tuttuja jo 30 vuoden ajalta. Olen nähnyt lasten ja nuorison parissa tapahtuvan polarisoitumisen lisääntyvän näiden vuosien aikana. Olen myös ollut neljä vuotta mukana Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustossa, mikä on toiminut osaltaan näköalapaikkana lastensuojelutyön suuntaan.

Vapaa-aikana olen ollut mukana ruoka-avun jakamisessa ja organisoinnissa melkein kymmenen vuotta. Tämä toiminnan myötä olen oivaltanut sen, kuinka tärkeä osa ns. kolmas sektori on ihmisten hyvinvoinnin tukipilarina. Ruohonjuuritason auttaminen toimii sielläkin, minne yhteiskunnan tukiverkot eivät yletä.

Aivan viime aikoina myös vanhuspalvelut ovat tulleet tutuksi iäkkään omaiseni oltua ensin omaishoidon, kotipalvelun ja myöhemmin laitoshoidon piirissä.